Портал за деца със специални образователни потребности - СОП


Добре дошли в сайта за деца със СОП! Целта на приложението е да подпомага и подкрепя деца със специфични образователни трудности. Тук ще намерите методики за обучение, логически и дидактически игри както и много други полезни материали и техники свързани със специалните образователни потребности.

Език:

Вход

Facebook активност

Дарение

Ако сте доволни и намерихте нужната информация, ще сме Ви благодарни, ако направите дарение в подкрепа за развитието на портала за деца със СОП. Благодарим Ви от сърце! :)

Сума

 

Превенция на дислексията

При децата с дислексия консултация със специалисти е силно препоръчителна. Дислексиците могат да учат добре, ако се използват подходящите методи за обучението им и алтернативни обучителни програми. А как нещо трябва да се научи представлява част от самото обучение. Традиционните методи на учене, прецизно изградени върху слабите страни на дислексиците са неефикасни, докато тези, базиращи се на техните силни страни биха били успешни. Подобни подходи се използват във всеки добре подготвен център за дислексия. Информацията относно дислексичния синдром и алтернативните методи на обучения е от изключителна важност както за училищните психолози и педагогическите съветници, така и за родителите.

При терапията на деца с дислексия главният способ за обработка на информацията при тях е глобалният (симултанен, визуален), затова и ефективното учене се базира също на него. Снимки, картини, фигури, диаграми и други визуални средства трябва да имат място при тяхното учене.

Един добър метод на обучение при дислексиците е така наречената C-map (или карта на концепцията), която представлява визуално представяне на материала на една страница. Знанията, отнасящи се към дадена тема могат не само да се изредят едно под друго, но и да се разположат пространствено.

При изготвянето на мисловна карта трябва да се съблюдават някои правила за повишаване на ефикасността:

·                    Разположението на листа трябва  да бъде по неговата ширина, тъй като е доказано, че така окото най-добре възприема информацията

·                    Трябва да се използват големи главни букви, защото по-лесно се запомнят и съхраняват образно

·                    Правилната C-map започва с централна картина на темата

·                    От нея излизат линиите на разклоненията за главните теми, които от своя страна могат да бъдат разделени на под клонове

·                    Пишете върху линиите като започнете от центъра им, защото това прави картината като цяло по-подредена и лесна за проследяване

·                    45 градусовото правило: Не пишете под наклон, тъй като текст с наклон по-голям от 45 градуса не се чете лесно и това затруднява запаметяването на материала

·                    Цветовете спомагат за запомняне и могат да подчертават значението на темата или термина. Те също придават по-красив изглед на фигурите, правят ги приятни за окото и съответно по-лесни за научаване

·                    Картините, снимките, рисунките носят много информация: една картина може да струва колкото хиляди думи. Не се изисква много писане и е по-лесна за запомняне

·                    Знаци, кодове спомагат ориентирането и могат да интерпретират информацията

Три важни неща трябва да се имат предвид, когато се прави c-map. Те са най- важните, които помагат на дислексиците при учене.

 

1. Малко е повече от много. Тази мисъл трябва да бъде една от най- важните за дислексиците и хората, работещи с тях. Тя обръща внимание на търпението. Ако искаме да разрешим бързо всички затруднения и емоционални разстройства, причинени от дислексията, дори и най-добрите методи няма да доведат до добри резултати. Ако искаме изведнъж да компенсираме всички липси като използваме само един от добрите методи, можем да причиним по- голяма беда, отколкото полза. Значителен напредък може да се направи чрез разумно натрупване на малки постижения. По-добре е да научиш по-малко, но задълбочено, отколкото много, но повърхностно.

C-maps са базирани на асоциативното мислене. Съответното познание се активира с помощта на ключовите думи и картините или снимките. Колкото по-малко информация има на фигурата, толкова възможността да бъде запомнена е по-голяма.

2. Прозрачна структура. Поставени в прозрачна структура детайлите се инкорпорират в едно цяло. За дислексиците от съществено значение е ясното изразяване на мислите. Игнорирането на детайлите води до неясни концепции, което от своя страна възпрепятства ученето.

Глобалното мислене на дислексиците може да стане ефективно посредством адекватното използване на пространството. Празното място е част от пространството. Музиката, мълчанието и паузите имат също толкова значение, колкото и бележките. По същия начин и празнотата има значение в пространството. Пространственото позициониране помага много при запомняне на материала. Това е една от причините, правеща важно отделянето на елементите.

3. Използване на целия мозък. Картината и текстът заедно образуват едно цяло. Визуалния и виртуалния път на човешкото мислене се допълват и подпомагат взаимно. Те са свързани с двете полукълба на мозъка. Тяхното съвместно използване включва използването на целия мозък. Дислексиците обикновено се справят по-добре с картините, но речта е една от основите на човешкото мислене и има определяща роля при обработката на информацията, съдържаща се в картините.

В ежедневието, при ученето и на работа, c-maps могат да се ползват по няколко начина. Те са перфектно средство за организация на мислите, събиране на идеи и обобщаване на знания, свързани с дадена тема. Този метод не е разработен специално за дислексици, но се оказва, че визуалното представяне на мислите определено е идеално за тях и им помага най-много. C-maps са полезни и в друго отношение. Освен, че са холистични, те дават общ изглед на структурата  на темата. Ето защо могат да бъдат ползвани много добре при глобалното мислене.

Като визуално представяне пасват идеално на дислексиците, тъй като те мислят много по-лесно в образи. При използването на c-map не се изисква много четене и писане. По отношение подбора и запаметяването на информацията от особена важност е нейното представяне на една страница. Това, което не може да се напише на една страница, не си струва да се пише. Когато темата е по-комплексна, то нейните части трябва да се представят върху отделни карти. По този начин ще се запомнят всички важни неща. Визуализацията е представянето на рисунка, чертеж и т.н. на дадена концепция или част от знание, което подпомага неговото разбиране и запомняне. Всичко може да бъде нарисувано, тъй като нашето въображение, както и самата дума подсказва, работи с образи. Нашето знание в много аспекти е продукт на нашето въображение, базирано на картини. Дислексиците са много добри в това отношение.

Друг начин за многоканално учене е диференцираното използване на слуховия канал или чуването. Материалът може да бъде свързан с различни мелодии. Поемите могат да се запомнят по-лесно на фона на музика.

Разбирането на дадена концепция може да бъде подпомогнато не само от картини, но също така и от движения. За дислексиците опита да се направи нещо на практика спомага за изясняване на концепцията. По време на дейностите, познатите данни ще станат знания посредством допир и движения. Например, често объркващата разлика между кръгово и ротационно движение може да се изясни и да се запомни завинаги, ако индивидът има възможност да опита какво е да се въртиш около собствената си ос или около друго тяло, където оста ще бъде тази на това тяло.

 

Броене
Много дислексици имат проблеми с броенето. В ежедневния живот това води до доста проблеми. От помощ могат да бъдат някои идеи и решения, но най- съществената част е да се остави достатъчно време за тази дейност.

Затруднението при броене може да се компенсира посредством визуално представяне. Всяко средство е по-добре от това да се чувстваш загубен в броенето. Може да се брои като се ползват:

·                    пръсти,

·                    циферблата на аналогов часовник,

·                    линия,

или много други помощни средства.

Трудността най-често произтича от слабото чувство на дислексиците за детайли и връзки. Трудно се мисли с мъгляви понятия. При работа с математически изрази, концепции или при извършване на определени действия от полза е те да бъдат нарисувани и обяснени на обикновен (ежедневен) език.

Например: Част означава, че нещо е разделено на части, разчупено на парчета. Знаменателят показва на колко части е разделен или разчупен предмета, а от числителя могат да се преброят колко части от този обект ще се вземат. Например, 3/4 означава,че нещо е разчупено на 4 равни части и от тях са взети 3.

Оценяването и изпитването, използването на доброто чувство и опита могат да предпазят от по-големи грешки. Свържете количествата с графичен, живописен материал. Добър опит се натрупва при пазаруване, но по-полезно е количествата да се свързват с определени явления и предмети.

Техническите средства като калкулатор също могат да бъдат в помощ. Но дори при използването на калкулатор не може да се избегне превода на съответната задача на прост език.

            Писане
Повечето дислексици имат проблеми с писането. Те пишат по-бавно и с много грешки. Това затруднява ученето и обработката на лингвистичната информация. Лошото писане води до занижаване на стандартите и загуба на информация. Поради затрудненията си дислексиците се стараят да пишат по-малко и по този начин се изразяват недостатъчно точно и добре…

·                    Те не пишат всичко, което биха искали

·                    Използват по-кратки и по-лесни за писане думи и изрази, често правят своя избор несъзнателно

Това снижаване на стандартите вреди на дислексиците, защото те не могат изцяло да покажат писмено своите знания, а също така и постоянното използване на по-примитивни изрази води до загуба богатството на езика и до неговото износване. Като последствие тяхното мислене може да се сведе също до това ниво.

Освен развитие на умения, целта е по-ефикасното им използване. Висококачественото писане е възможно независимо от лошото писане и правопис. Има няколко способа, които помагат постигането на тази цел.

1. Използване на c-map

·                    Очертаване на темата на c-map

·                    Написване по една ключова дума на всяко главно разклонение

·                    На всяко под-разклонение на главното напишете една дума, свързана със съответните мисли

Така мислите няма да бъдат загубени докато се пише!

2. Защита на речника

·                    Напишете темата

·                    Напишете всичко, за което искате да пишете – герои, сгради, превозни средства, уреди, животни и т.н

·                    Открийте и напишете характерни качества/определения за всяка дума

·                    Открийте и напишете глаголи, свързани с тях

Пример:

Извънземни

·                    Зелени, лигави, приятелски, пъпчиви

·                    Тътря се, клатушкам се, ръкомахам

Сгради

·                    Блестящи, мокри, сводести, уютни

·                    Издигам се, разполагам се

Растения 

·                    Изобилни, бодливи, увивни

·                    Разпростирам се, вплитам се

По този начин писането става образно, живо и картинно, защото разнообразието, присъстващо във въображението ще бъде предадено.

           4. Диктофони и диктовки

При възможност може да се използва диктофон или касетофон за записване на идеите. След диктовка учителят може да помогне на учениците да напишат текста. Тук ще се оценява не писането, а съдържанието.

5. Текстообработваща програма

Ако писането на ръка затруднява, най-доброто средство е компютърът. Лесно се пренася и използва лаптоп когато трябва да се пише есе, да се водят бележки или да се напише каквото и да е.

Правопис
По възможност никога не пишете неправилно думата, защото по-късно ще бъде по-трудно да се запомни правилната й форма. С използването на текстообработваща програма се решава проблемът с правописа.
Открийте правила, асоциации, които ще помогнат елиминирането на честите грешки. Ако се запомни правилното изписване на една дума от дадена група, това може да помогне при правилното изписване на останалите.

            Четене
Дислексичният синдром е смущение със специфични нарушения на способността за учене, в това число уменията за четене. С подходящи методи на обучение обаче това затруднение може да се избегне до достигане на зряла възраст. От друга страна, ако дислексиците не бъдат обучавани да четат съобразно техния стил на учене и обработка на информацията, то животът им като възрастни ще бъде значително затруднен именно от бавното четене, многото грешки и проблеми с разбиране съдържанието на текста.

Затрудненията с четенето все пак могат да бъдат компенсирани. По-малкото, но по-ефикасно четене значително ще намали затрудненията на дислексика и може да повиши училищните му постижения.

Целите на четенето могат да бъдат различни: получаване на информация, разбиране на инструкции или лична комуникация. Четенето не се състои само от буквалното и точно прочитане на думите както се преподава в училище.

Методът на четенето варира в зависимост от целта на четенето.

Много малко за случаите, при които е необходимо пълно прочитане на текста. В ежедневния живот човек обикновено събира информация, за която трябва да намери релевантни части и внимателно да ги анализира. Полезно е преди четене текста да се прегледа бегло, за да се получи обща представа за съдържанието му като цяло. Може би единствено изключение на този метод е четенето на литературни текстове. 

Анкета

Доволни ли сте от предоставената информация?

No answer selected. Please try again.
Please select either existing option or enter your own, however not both.
Please select minimum 0 answer(s) and maximum 4 answer(s).
/component/communitypolls/?task=poll.vote
2
radio
[{"id":"5","title":"\u0414\u0430, \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e, \u0441\u0430\u0439\u0442\u044a\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f.","votes":"166","type":"x","order":"1","pct":81.3700000000000045474735088646411895751953125,"resources":[]},{"id":"6","title":"\u0414\u0430, \u043d\u043e \u0438\u043c\u0430 \u043a\u0430\u043a\u0432\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0436\u0435\u043b\u0430\u0435.","votes":"18","type":"x","order":"2","pct":8.82000000000000028421709430404007434844970703125,"resources":[]},{"id":"7","title":"\u041d\u0435, \u043d\u0435 \u043d\u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u0445 \u043d\u0443\u0436\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f.","votes":"13","type":"x","order":"3","pct":6.37000000000000010658141036401502788066864013671875,"resources":[]},{"id":"8","title":"\u041d\u0435, \u0442\u0440\u044f\u0431\u0432\u0430 \u0434\u0440\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u043c\u044f\u043d\u0430.","votes":"7","type":"x","order":"4","pct":3.430000000000000159872115546022541821002960205078125,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 350
bottom 200

Кой е тук

В момента има 22  гости и няма потребители и в сайта

Copyright © 2024 Деца със специални образователни потребности - СОП  Rights Reserved.

On Screen Facebook Popup by Infofru

Подкрепете ни като харесате страничката ни във Facebook. :) Благодарим Ви!

Затвори