Welcome to Деца със СОП   Натиснете за да чуете текста! Welcome to Деца със СОП Кликнете на аудио иконката GSpeech

Деца със специални образователни потребности - СОП и Дислексия


Добре дошли в сайта за деца с дислексия. Целта на приложението е да подпомага и подкрепя деца със специфични образователни трудности. Тук ще намерите методики за обучение, логически и дидактически игри както и много други полезни материали и техники свързани със специалните образователни потребности.

Език:

Вход

Facebook активност

Дарение

Ако сте доволни и намерихте нужната информация, ще сме Ви благодарни, ако изявите желание да направите дарение в подкрепа за развитието на портала за деца със СОП. Благодарим Ви от сърце! :)

Сума:

Кой е тук

В момента има 91  гости и няма потребители и в сайта

Анкета

Трябва ли държавата да се намеси при липсата на опитни педагози при деца със СОП?

Да, задължително е! - 80%
Да, но не на всяка цена. - 16.7%
Не е работа на държавата. - 0%
Няма нужда, държавата прави достатъчно. - 0%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: Юни 15, 2014

Ако сте доволни и получихте нужната помощ в портала, ще сме Ви благодарни, ако изявите желание да направите дарение в подкрепа за развитието на уеб портала за деца със СОП (Специални образователни потребности). Благодарим Ви от сърце! :)

Сума:

Какво да разбираме под генерализирани разстройства на психичното развитие

Проучванията са резултат от дългогодишната практика на водещи детски психиатри от Александровска болница. Предоставям селектирана информация в помощ на родители и близки на деца от аутистичния спектър.

Група разстройства, характеризиращи се с качествени нарушения в социалните взаимоотношения и начина на комуникация, както и с ограничен, стереотипен, повтарящ се репертоар от интереси и дейности. Видове:

 • Детски аутизъм
 • Синдром на Рет
 • Друго дезинтегративно разстройство в детството
 • Синдром на Аспергер
 • Хиперактивно разстройство с умствено изоставане и стереотипни движения
 • Атипичен аутизъм
 • Друго генерализирано разстройство на психичното развитие
 • Генерализирано разстройство на психичното развитие- неуточнено

При отделните форми тези абнормности се проявяват чрез различен брой симптоми с различна интензивност и могат да се променят в течение на живота за отделния индивид и да варират като степен на изразеност

                                           СИМПТОМИ:

КАЧЕСТВЕНИ НАРУШЕНИЯ В СОЦИАЛНИТЕ ИНТЕРАКЦИИ

- Липса на съответна социална или емоционална взаимност

- Не споделят преживяното с други хора

- Неспособност да се установяват взаимоотношения с връстниците; особености в контактите и отношенията с близките

- Не могат да се поставят в позицията на другия, да разберат и предвидят неговите действия

- Липса на разнообразна и спонтанна симулативна или социално-подражателна игра.

- Затрудняват се да регулират емоциите и реакциите си.

 

КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ

- Пълно отсъствие или нарушения на експресивната реч

-Изразена неспособност за започване и поддържане на диалог

- Стереотипно и повтарящо се използване на речта, ехолалии

- Разбирането е конкретно и буквално

- Нарушена употреба и разбиране на невербалната комуникация

 

СТЕРЕОТИПНО И ПОВТАРЯЩО СЕ ПОВЕДЕНИЕ  И ИНТЕРЕСИ

- Странни повтарящи се движения с ръцете или тялото

- Нефункционално и всепоглъщащо манипулиране с определени предмети или части от тях

- Интересите са ограничени, превръщат се в безкрайни репетитивни занимания, играта е механична, фантазията е ограничена;

 

ПРОТИЧАНЕ

- Първата тревога започва във възрастта 12-24 мес.възр.

- Децата изглеждат странни и ексцентрични.

- Трудно и самонараняващо поведение при нискофункциониращите деца

- Неразбирането на социалните сигнали и контекст стават причина за чести ситуации на конфликт или злоупотреба от връстниците.

- С възрастта, особено в юношеството, чести сериозни емоционални проблеми, включително депресия, суицидни опити и др.

- Разстройство от аутистичния спектър не е невродегенеративно разстройство – подобрението на функционирането е възможно

- Предиктори – нивото на езика и когнитивния потенциал на 5г.възраст, наличието на епилепсия

 

ЕТИОЛОГИЯ

- Не е установен един единствен фактор, който да е необходим и достатъчен или който да има водеща роля при появата на РАС.

- Приема се мултифакториална етиология с принос на генетични, перинатални фактори, както и фактори от средата.

- Детският аутизъм вече се разглежда като част от голямата група на т.нар. разстройства на развитието

- Детският аутизъм не е психотично разстройство или шизофрения,а дефект на комуникацията и психичното развитие.

 

Потърсете помощ от специалисти-детски психиатър, ерготерапевт и екип от специалисти: логопед, детски психолог, специален педагог ако:

-липсва споделено внимание

-засегнато е социалното общуване

-липсва очен контакт

-нарушено е телесното и био-физично общуване

- в невъзмжност са да осъществят приятелски контакти

- липсва спонтанен стремеж да се сподели радост

- липса на социална или емоционална взаимност

- забавяне или пълна липса на развитие на разговорен език

- липса на разнообразни, спонтанни игри "на ужким" или имитационни игри, съответни за възрастта

-стереотипни и повтарящи се движения (например потрепване или чупене на ръцете или пръстите, или движения на цялото тяло)

 

Основни маркери по М-CHAT теста ранно откриване на аутизъм при деца до 3 годишна възраст. Има голяма вероятност детето да е от аутистичния спектър ако:

- Обича да го люлеят на колене

- Не проявява интерес към другите

- Проявява интерес или незаинтересованост към катерене по повърхности, дивани, столове и др.

- Не обича да играе на криеница и въобще не обича да играе “наужким”

- Не имитира възрастния или детето срещу него

- Обикновено посочва, когато иска нещо

- Обичат да хвърля играчки, когато иска да привлече внимание

-  Липсва очен контакт

- Не понасят шумове

- Липсват емоции като усмивка

 

Основни групи неефективни и/или неодобрени медицински интервенции при аутистичните разстройства:

 1. Елиминационни диети
 2. Добавъчни диети
 3. Хелатна (chelation) терапия
 4. Хипербарна оксигенация
 5. Транскраниална магнитна стимулация
 6. Стволово-клетъчна терапия
 7. Други
 8. Акупунктура
 9. Хиропрактика
 10. Краниосакрална терапия
Copyright © 2019 Деца със специални образователни потребности и дислексия  Rights Reserved.

On Screen Facebook Popup by Infofru

Подкрепете ни като харесате страничката ни във Facebook. :) Благодарим Ви!

Close

Натиснете за да чуете текста! Кликнете на аудио иконката