На 28 и 29 април 2022 г. ще се проведе международна конференция "РАСтем заедно", организирана с помощта на родители на деца с аутизъм от Източна Европа.

По данни от последното изследване през 2020 г. на Центъра за контрол и превенция на заболяванията, САЩ, аутизмът е нарушение на развитието, което засяга комуникацията и поведението на едно на всеки 54 деца по света.

В България статистика се води едва от 2014 година и според нея диагностицираните деца у нас са над 100 всяка година, но експерти предполагат, че вероятно броят е още по- голям.

Форумът"РАСтем заедно" ще се проведе онлайн с отворен достъп, давайки възможност за включване на всички заинтересовани родители, психолози, специални педагози и логопеди, работещи с деца с аутизъм, студенти, като ще представи теоретични и практически аспекти за подкрепа и професионална помощ на хора със състояния от аутистичния спектър и техните семейства.

Снимка: Надежда Данабашева

 

Основна цел на конференцията е обхващане на въпросите, свързани с интегриран подход и ранна диагностика, развитие на комуникацията, сензорна сфера и игри. Специално внимание ще бъде отделено на темата за обучението както по отношение на организацията на образователната среда, прилагането на различни подходи и методологии, така и в посока форми за провеждане (редовни занятия и дистанционна работа).